Το σύνολο Εν Δυνάμει οραματίζεται την ενσωμάτωση του “διαφορετικού” και του “ανοίκειου” μέσα στο χώρο των τεχνών και την ευρύτερη κοινωνία. Από το 2008 και έχοντας ήδη στο ιστορικό του σημαντικές παραγωγές συμβάλλει σε μία τέχνη που συνειδητά απομακρύνεται από τις συμβατικές φόρμες κατανόησης του κοινωνικού συμπλέγματος.

HOME